Tälle sivulle lisätään tenniksen aloittamiseen, harrastamiseen ja kilpailemiseen liittyvää materiaalia ja linkkejä.

Play + Stay (kansainvälinen tennisliitto ITF)

Play + Stay on kansainvälisen tennisliiton (ITF) alainen ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä tenniksen aloittamisesta ja oppimisesta helpompaa.

OVS:n juniorivalmennus perustuu pitkälle Play + Stay -ohjelman muokattuihin oppimisympäristöihin (kentän koko, hitaammat pallot ja sopivat mailat) sekä pelilähtöiseen oppimiseen.

Play + Stay -sivulta löydät runsaasti hyvää materiaalia lapsille, aikuisille ja juniorien vanhemmille.

Play + Stay

U10 Opetussuunnitelma (Suomen Tennisliitto)

OVS on yksi Suomen Tennisliiton U10-toiminnan pilottiseuroista. Toiminnan tavoitteena on kehittää lasten valmennusta huomioimalla

Opetusohjelman keskeisiä periaatteita:

 1. Toiminnan lapsilähtöisyys
 • Keskiössä on lasten kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen, jonka keskeisenä osana ovat hyvän itsetunnon tukeminen sekä hyvät sosiaaliset taidot.
 1. Sisäisen motivaation syntyminen
 • Toiminnassa korostetaan oppimista pelaajan omista lähtökohdista käsin. Toiminnalla taataan kaikille lapsille onnistumisen elämyksiä ja pätevyyden kokemuksia.
 1. Toiminnallinen oppiminen
 • Valmennustunneilla keskiössä on runsas toiminnan määrä, jossa lapset saavat kokeilla ja tehdä suorituksia mahdollisimman paljon.
 • Tämä toteutetaan käyttämällä monipuolisia oppimisympäristöjä ja opetusmuotoja, joissa mahdollistetaan suuri oikeiden toistojen määrä ja muokkaamalla oppilaiden taitotasolle sopivia tehtäviä.
 • Tavoitteena on myös lasten pitkäjänteisen harjoittelun oppiminen ja vastuun ottamisen harjoitteleminen omasta oppimisesta.
 1. Monipuolinen harjoittelu
 • Monipuolinen harjoittelu jokaisella tennistunnilla on olennainen osa lasten taitojen oppimista myös tenniksessä.
 • Tunneilla harjoitellaan monipuolisesti motorisia perustaitoja sekä fyysisiä ominaisuuksia.
 • Myös monipuoliset lajinomaiset taitoharjoitteet ja säännöllisesti muuttuvat harjoitteet ja oppimisympäristöt takaavat lapsille monipuolisen taitotason tulevaisuudessa niin kilpatennikseen kuin muihin liikuntaharrastuksiin.
 1. Tenniksen lajitaitojen oppiminen ja kilpailemiseen kannustaminen
 • Opetusohjelma on rakennettu niin, että jokaisella tennistunnilla harjoitellaan riittävä määrä tenniksen lajitaitoja aidossa ympäristössä.
 • Opetuksessa pyritään saavuttamaan oikeat lajitekniikat monipuolisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja harjoitteita käyttäen.
 • Keskiössä on tiedostamaton oppiminen aidoissa peli ja harjoitustilanteissa.
 • Kilpailemiseen kannustetaan erilaisin kilpailemista tukevin harjoittein, pienpelien, joukkuepelien sekä eri tasoisia kisoja eri kenttiä ja palloja käyttäen (punainen, oranssi ja vihreä).

U10 Opetussuunnitelma (STL)

Ohjeita kilpailemiseen (Suomen Tennisliitto)

Suomessa järjestettävät kilpailut voidaan jakaa seuraavasti:

 1. seuran sisäiset kilpailut (esim. OP OVS Tour, Korkkariliiga etc.)
 2. kansalliset kilpailut
  1. Juniorit
  2. Yleiset luokat
  3. Seniorit
  4. Sarjatennis
 3. Kansainväliset kilpailut
  1. Tennis Europe Junior Tour
  2. ITF Tennis Juniors
  3. ITF Tennis Seniors
  4. Ammattilaiskilpailut

Lisätietoja seuran sisäisistä kilpailutapahtumista löydät kotisivuilta ja seuran valmentajilta.

Ohjeita kansallisiin kilpailuihin.

Pelaajan, valmentajan ja vanhempien rooli tennisharrastuksessa (U10 Opetussuunnitelma, Suomen Tennisliitto)

Vanhempien tehtäviä:

 • Tukea eri tavoin mielekkäiden tenniskokemusten syntyä lapselle.
 • Ymmärtää pelaajan polku, jota pitkin tenniksessä kehitytään ja edetään.
 • Välttää liiallista tuloskeskeisyyttä ja lapsen vertailua muihin.
 • Keskustella pelaajan polusta valmentajan kanssa ja olla kiinnostunut oman lapsensa kehittymisestä.
 • Vaikuttaa omalla toiminnalla lapsen pitkäjänteiseen kehittymiseen tenniksessä.
 • Rohkaista lasta kilpailemiseen ja tukea positiivisten kilpailukokemusten syntyä: painottaa kehittymistä tulosten sijaan.
 • Käyttäytyä maltillisesti ja asiallisesti lapsen pelatessa kilpailuissa.
 • Ohjata lasta omatoimiseen liikkumiseen ja tenniksen peluuseen sekä muihin urheiluharrastuksiin: tavoitteena vähintään kolme tuntia liikuntaa joka päivä.
 • Tukea ja kasvattaa lasta urheilulliseen elämäntapaan (ravinto- ja lepo) sekä liikunnan harrastamiseen (kokonaisliikuntamäärä), mihin kuuluu oleellisena osana istumisen ja ruutuajan rajoittaminen.
 • Seurata lapsen jaksamista ja ohjata tätä välillä lepäämään, harjoituksiin ja kilpailuihin ei ole aina pakko mennä.
 • Kommunikoida rakentavasti ja yhteistyökykyisesti valmentajan kanssa ja osallistua valmentajan ja seuran järjestämiin palavereihin ja vanhempainiltoihin

Valmentajien tehtäviä:

 • Opettaa lajin perustekniikat ja –taktiikat sekä säännöt.
 • Tavoitella periksiantamattomasti sitä, että pelaaja saavuttaa opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet.
 • Asettaa yksilöllisiä tavoitteita ja valmentaa lasta kokonaisvaltaisesti, jolloin fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen opettaminen on kiinteä osa jokapäiväistä harjoittelua.
 • Rohkaista osallistumaan muihin urheilulajeihin.
 • Seurata lapsen kokonaisliikuntamäärää yhteistyössä vanhempien kanssa: vähintään kolme tuntia liikuntaa joka päivä!
 • Seurata kasvunopeutta ja kasvupyrähdyksiä kolme kertaa vuodessa hyödyntääkseen eri fyysisten ominaisuuksien herkkyyskausia (murrosiän aikana ja sen jälkeen).
 • Valita yksilölle sopiva määrän sopivan tasoisia kilpailuita ja harjoitusotteluita.
 • Rakentaa hyvä luottamus- ja yhteistyösuhde lapsen vanhempien kanssa sekä pitää säännöllisesti palavereita, joissa sovitaan pelisäännöistä, tavoitteista ja yhteisestä kasvatuslinjasta.
 • Mahdollistaa pelaajien kilpaileminen.
 • Edistää pelaajien sosiaalista kanssakäymistä myös kentän ulkopuolella.

Pelaajien tehtäviä:

 • Kunnioittaa valmentajaa, vanhempiaan ja muita pelaajia.
 • Ottaa vastuuta omasta toiminnasta, terveellisistä elämäntavoista ja toimia yhteistyökykyisesti valmentajan kanssa.